Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Užitočné adresy

KOŠICE

Kancelária prvého kontaktu

Adresa:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Tel: 055/72 68 289

Úradné hodiny:
Pondelok 7,30 – 15,30 hod.
Utorok 7,30 – 15,30 hod.
Streda 7,30 – 16,30 hod.
Štvrtok 7,30 – 15,30 hod.
Piatok 7,30 – 14,30 hod.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Staničné námestie 9

042 11 Košice

E-mail: ke@upsvr.gov.sk

Občania s trvalým pobytom v okresoch Košice I – IV podávajú Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne na Oddelení poradenstva v Košiciach na Popradskej č. 74.

Občania s trvalým pobytom v obciach okresu Košice – okolie podávajú Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne na Referáte poradenstva v Košiciach na Staničnom námestí č. 9.

Občania s trvalým pobytom v obciach, začlenených do územnej pôsobnosti Moldava nad Bodvou,podávajú Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osobne na  Úseku služieb zamestnanosti (Poradenstve) so sídlom Československej armády č. 13, Moldava n/B.

  

MICHALOVCE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

E – mail: upsvr_mi@upsvr.gov.sk

 

SOBRANCE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sobrance

Michalovská 55, 073 01 Sobrance

 

VEĽKÉ KAPUŠANY

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľké Kapušany

Zelená 63, 079 01 Veľké Kapušany

 

TREBIŠOV

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

M.R. Štefánika 73/23, 075 01  Trebišov

E-mail: tv@upsvr.gov.sk

J. Záborského 1826/8 , 075 01  Trebišov

Pracoviská: Sečovce, Kráľovský Chlmec, Streda nad Bodrogom, Čierna nad Tisou

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

E-mail: sn@upsvr.gov.sk

Pracoviská: Gelnica, Krompachy

 

ROŽŇAVA

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Šafárikova 112 048 01 Rožňava

Ernesta Rótha 49 048 01 Rožňava

E-mail: rv@upsvr.gov.sk

 

KRÍZOVÉ LINKY

 

1. FENESTRA- Komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách: Košice  od 9.00 –17.00: 055/625 6237 a non-stop: 0905 204 414; fenestra@fenestra.sk, www.fenestra.sk

2. Linka dôvery  Košice – 055/ 622 2323.

3. Linka nádeje – pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Pôsobí pod I. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice. Telefónne číslo: 055/ 644 1155.Ďalšie informácie na www.linkanadeje.sk

4. Stredisko krízovej intervencie (Košice), Krízové stredisko (VÚC)Pre deti, pre matky s deťmi, zariadenie s núdzovým bývaním: 055/671 25 56, 055/671 04 04, Adlerova 4, 040 22 Košice, emil.kurcak@skrin.sk

5. Facilitas, n.o.(Košice) Ambulantné sociálno -psychologické poradenstvo: 055/674 12 40, 0907 933 214 Spišské nám. 4, 040 01, Košice, facilitas@post.sk

6. Krízové centrum, Poľná 1, 040 14 Košická Nová Ves, vedúci KC: Mgr. Miroslav Firda, tel.: 055/671 45 94, e-mail: krizovecentrum@charita-ke.sk

7. Krízové stredisko, Pollova 18, 040 18  Košice – Krásna, tel.:  055/685 23 70

8. DORKA, n.o. Centrum pre obnovu rodiny Košice, Hemerkova 28, 040 23 Košice, Tel.č.: +421 55 2304 390, E-mail: info@centrumdorka.sk, NON-STOP kontakt – 0948 601 022

9. Linka dôvery toxikomanov - 02/54 77 63 79

10. Linka dôvery pre lesbické, bisexuálne ženy, homosexuálnych mužov - 02/5542 1102 (pondelok 18.00 – 21.00)

11. Linka pomoci fajčiarom -  0850 111 682

 

 

 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik