Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Pre znevýhodnené skupiny

V rámci projektu Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa) REGSOM Košice – Miskolc organizuje vedúci partner projektu, Spoločenskovedný ústav SAV Košice plne hradené (výučba, cestovné náklady, strava, ubytovanie) vzdelávacie kurzy pre dve cieľové skupiny.

1. pracovníci zo sociálnej sféry (15 účastníkov)

2. sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva (20 účastníkov)

Tematické okruhy kurzov: Sociálne problémy a ich riešenie, Psychológia, Právo, Aktívne občianstvo a medzisektorová spolupráca – oboznámenie sa s novými grantovými schémami, podpornými systémami sociálnej sféry a s prípravou projektov pre ľudí so špeciálnymi potrebami.

Harmonogram kurzov pre účastníkov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva:

15-16. marec 2013
19-20. apríl 2013
17-18. máj 2013
14-15. jún 2013
19-20. júl 2013

Kurzy sa konajú v piatok a sobotu, vyučovanie sa začína v piatok o 10:00,v sobotu o 9:00.

Účastníci na konci vzdelávacieho procesu dostanú osvedčenie.

Spoločenskovedný ústav SAV Košice, Karpatská 5, 04001 Košice, Kontakt: Mgr. Zlatica Sáposová, Ph.D.; Mgr. Timea Veresová, Ph.D., 0915 412 917, veresova@regsom.sk

 

  Pre zobrazenie rozvrhu kliknite tu: Rozvrh hodín pre sociálne znevýhodnených účastníkov
  Obsahové správy (kliknite pre stiahnutie):
  Obsahová správa_psychológia
  Obsahový správa_spoločenské problémy
  Obsahová správa_psychológia2
  Obsahová správa_právo
  Obsahová správa_medzisektor
  Obsahová správa_úrad práce
Manuál pre účastníkov vzdelávacieho kurzu k projektu REGSOM II.
 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik