Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Aktuality

 • 2014 Jún 03.

  Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe

  Predstavujeme vám publikáciu Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a…

 • 2013 Október 07.

  Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – Zemplínska župa) – prezentácia

  Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko…

 • 2013 September 04.

  Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGSOM – REGSZOM

  Pozvánka na záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGSOM – REGSZOM

slide1

slide2

Vitajte

REGSOM – REGSZOM, Košice – Miskolc!

Celkovým cieľom projektu je poukázať na špecifiká dotknutých regiónov a prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov tohto regiónu s rozvíjaním samostatných aktivít pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexibility cez vytvorenie vzdelávacích centier v Miškolci a v Košiciach, ako rozšírenie siete vzdelávacích centier so špecifickým zameraním. Ďalším globálnym cieľom spoločného projektu je aj zvýšená sociálna súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne. Projekt má viac špecifických cieľov, ktorými sú:

1. Vzdelávací cieľ

2. Vytvorenie mapy sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

3. Výsledky ponúknuť miestnym samosprávam a úradom práce

4. Zvyšovať sociálnu súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne a podporovať výmenu výsledkov dobrej praxe

 

Začiatok realizácie projektu: 1. október 2012

Koniec realizácie projektu: 30. september 2013

 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik