Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Partnerské inštitúcie projektu

Univerzita v Miskolci oslávila svoje 50. výročie v roku 1999, ale jej historická minulosť je 268 ročná. Na fakultách  Univerzity v Miskolci prebieha vzdelávací proces na troch úrovniach (Bc., Mgr., PhD). Univerzita má 9 fakúlt, medzi nimi aj Filozofickú Fakultu. Do realizácie projektu je priamo zapojený Inštitút sociológie, ktorého cieľom je vzdelávanie takých odborníkov, ktorí si osvojili vedomosti týkajúce sa domácej a európskej spoločnosti. Sú schopní na odovzdávanie poznatkov a vykonávať samostatnú výskumnú činnosť. Na Filozofickej fakulte vzniklo so spojením troch inštitútov Centrum romistiky. Centrum spája výskumy, publikácie a dokumenty týkajúce sa Rómov.

Činnosť  Spoločeskovedného ústavu SAV Košice sa oficiálne začala dňom 1. 1. 1975. Ústav sa od začiatku vyvíjal ako interdisciplinárny útvar. Od roku 1986 sa stali prioritnými najmä otázky postavenia maďarskej a ukrajinskej národnosti po roku 1948. Súčasne sa začal vedecký výskum rómskej rodiny. V druhej polovici 90-tych rokov sa ústav etabloval ako vedecko-výskumné pracovisko so zameraním na interdisciplinárny výskum etnických vzťahov, najmä na problematiku menšín a sociálno-psychologický výskum stratégií správania v náročných situáciách. Na toto zameranie ústavu nadväzuje aj vedecký výskum v súčasnosti, ktorý  zároveň reaguje aj na aktuálne problémy spoločnosti, akými sú  napr. nezamestnanosť, otázky etnickej identity, rómska problematika a pod. Po roku 1989 sa rozšírili možnosti medzinárodnej spolupráce priamo vo výskume. Pracovníci ústavu sa stali spoluriešiteľmi viacerých medzinárodných projektov, ktoré realizovali inštitúcie vo Francúzku, vo Veľkej Británii, v Holandsku, Slovinsku a Poľsku. Tento trend pokračuje aj v súčasnosti, keď zamestnanci ústavu pracujú na riešení rozsiahleho medzinárodného projektu Európskej sociálnej sondy (ESS).

 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik