Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények - ELREJT

  • Gyermekvédelmi és családsegítő intézmények - ELREJT

  • Hajléktalan személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Idős személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szenvedélybetegeket, drogfüggőket és büntetett előéletűeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szervezetek - ELREJT

Információk

 

A PROJEKT CÉLJAI

Átfogó cél:

 

Az érintett régiók specifikus tulajdonságaira rámutatva a projekt tervezett aktivitásainak átfogó célja az adott régió lakosai életkörülményeinek javítása, általuk önállóan kezdeményzett akivitások fejlesztése konkurenciaképességük és rugalmasságuk növelésére két specifikus irányultságú oktatási központ létrehozásával Kassán és Miskolcon.

A szlovák-magyar határmenti régióban elő lakosság nagyobb szociális kohéziója.

 

A projekt specifikus céljai a következők:

 1. Oktatási cél:

a.) Partnerség építése intézmények között: ismeret- és tapasztalatcsere, releváns információk átadása közös szemináriumok, szakmai konferencia, workshopok révén.

b.) A módszertan és az oktatási modul kidolgozása és ezek átültetése a gyakorlatba.

c.) 30 terepmunkában jártas, szociális szférában dolgozó tanácsadó kiképezése, akik képesek lesznek hosszú távon biztosítani a kapcsolatot a létrehozott központok és a lakosság adott csoportjai között.

d.) A közösen kidolgozott oktatási modul alkalmazása 40 kiválasztott személyen, akik társadalmilag hátrányos helyzetben élnek. Az így megszerzett tudásuk alapját képezi majd későbbi felsőfokú szakképzésüknek.

e.) A kísérleti modul felajánlása szélesebb körben való használatra.

f.) Nyelvi akadályok enyhítése, roma nyelvoktatás.

 

2. A Kassai Önkormányzati Kerület és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális rétegeződése mappájának elkészítése.

a.) Különbségek és hasonlóságok összevetése.

b.) Kidolgozni a mappa szerkezetének metodológiáját, megvalósítani a felméréseket.

c.) Felmérni és kapcsolatot létesíteni a hátrányos helyzetű lakosság csoportjaival foglalkozó intézmények és szervezetek között a határ mindkét oldalán.

d.) Háromnyelvű adatbázis létrehozása (szlovák, magyar, angol), amelyet analízisek, már megvalósult és a hátrányos helyzetű lakosság (hosszú ideje munkanélküliek, a roma etnikum meghatározott rétege) csoportjait érintő kutatások eredményei képeznének.

e.) Kiértékelni az adott problémakört érintő, már megvalósult elképzeléseket, egyfajta közös know how kidolgozása.

 

3. Az eredményeket felajánlani a helyi önkormányzatoknak és a munkaügyi hivataloknak.

Az eredményeket felajánlani a helyi onkormányzatoknak és a munkaügyi hivataloknak, amelyek ezeket a két központ, a kassai REGSOM és a miskolci REGSZOM segítségével beépítik a munkájukba, és ezzel hozzájárulnak a projekt fenntarthatóságához.

 

A projekt eredményei (angol nyelven) segíthetnek az Európai unió szociális kérdésekkel foglalkozó intézményeinek jobb (Régiók Bizottsága, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság) informáltságában.

 

4. Növelni a közösségek és emberek közötti társadalmi kohéziót a szlovák-magyar határ közeli régióban, és támogatni a jó gyakorlat eredményeinek átadását. 

 

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik