Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények - ELREJT

  • Gyermekvédelmi és családsegítő intézmények - ELREJT

  • Hajléktalan személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Idős személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szenvedélybetegeket, drogfüggőket és büntetett előéletűeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szervezetek - ELREJT

Partnerek

A projekt Vezető Partnere a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, Kassa, a külföldi partner a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szociológiai Intézete.

A Vezető Partner felel a projekt menedzseléséért és koordinációjáért, ideértve a források elosztását, felelős a Projekt Partnerek közötti rendszeres együttműködésért. Biztosítja az információáramlást, összegyűjti, és értékeli az elért eredményeket. Kapcsolatot tart az intézménykkel és szervezetekkel, amelyek részei a projektnek. A médiumokkal és a szélesebb szakmai közönséggel is kapcsolatban van.

A külföldi partner, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Szociológiai Intézete biztosítja a projekt aktivitásainak teljesítését saját régiójában, jelentéseket nyújt be a Vezető Partnernek. A projekt céljaival összhangban kapcsolatot ápol a médiumokkal.

A két intézmény munkatársai régóta kapcsolatban vannak egymással, különböző szakmai fórumokon,  rendezvényeken találkoznak. Gyakran szembesülnek olyan rossz szociális körülmények között élő emberekkel, akikre jellemző az alacsony iskolai végzettség és tájékozatlanság.

A projekt valamennyi aktivitása az együttműködésre épül, kiindulva a sokéves bevált, megbízható együttműködés tényéből.

 

Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, Kassa. Az Intézet  hivatalosan 1975. január 1-én kezdte meg tevékenységét, és a kezdetekől interdiszciplináris részlegként fejlődött. 1986-tól elsődleges kutatási célként a magyar és ukrán kisebbség helyzetének 1948 utáni alakulását tűzte ki. Egyben megkezdte a roma kérdés tudományos vizsgálatát is. Az 1990-es évek közepétől az intézet tudományos-kutatói munkahelyként működik, interdiszciplináris kutatásokra, etnikai kapcsolatok vizsgálatára fókuszál, főleg a kisebbségi problematikára és szociálpszichológiai kérdésekre összpontosít. Az intézet ezen kutatásaihoz kapcsolódik a jelenlegi kutatási spektrum, amely a társadalom aktuális problémáit érinti, mint a munkanélküliség, az etnikai identitás kérdése és a roma etnikum helyzete. 1989 után az Intézetnek lehetősége nyílt bekapcsolódni  nemzetközi kutatási projektumokba. Az intézet munkatársai több nemzetközi kutatási projektum megoldásában vettek részt, melyek francia, holland, szlovén, lengyel és angol intézetekben zajlottak. Napjaikban  az Intézet munkatársai  egy széleskörű nemzetközi projektben vesznek részt, az Európai Szociális Szondán (ESS) dolgoznak.

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 268 évre nyúlik vissza. A Miskolci Egyetemen – karonként változóan – többféle szintű képzés folyik. (BA., MA., PhD). Az Egyetemnek 8 kara van, köztük a Bölcsészettudományi Kar. A projekt megvalósításában közvetlenül érintett Szociológiai Intézet célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik elsajátították a hazai és európai társadalmakkal kapcsolatos tudásanyagot, illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empirikus kutatásra. 2009 szeptemberében alakult három Intézet összefogásával, a Bölcsészettudományi Karon belül a ROMAKUTATÓ KÖZPONT. A Központ fogja össze a három intézet romákkal kapcsolatos kutatásait, publikációit, dokumentumait.

 

 

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik