Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények - ELREJT

  • Gyermekvédelmi és családsegítő intézmények - ELREJT

  • Hajléktalan személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Idős személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szenvedélybetegeket, drogfüggőket és büntetett előéletűeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szervezetek - ELREJT

Tréning szociális szakembereknek

A HUSK/1101/1.6.1/0131. számú “Regionális Szociális Mappa” című projekt keretében oktatási tréning került megtartásra a szociális szférában dolgozó szakemberek számára.

A tréning időpontjai:

- 2013. május 3-4.

- 2013. május 8-9.

- 2013. május 13-14.

- 2013. május 17-18.

- 2013. május 23-24.

 

A kurzusok az alábbi témakörökből épültek fel:

1. Társadalmi problémák és kezelésük

A kurzus általános célja az, hogy az azon résztvevő szociális szakemberek az általuk napi szinten megtapasztalt és kezelt társadalmi jelenségek szociológiai hátterére vonatkozóan az alapvető ismereteken túli, magasabb szintű tudásra szert tegyenek annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket komplex módon értelmezni és elemezni tudják, majd ezt a tudást gyakorlati munkájuk során hasznosítsák.

2. Pszichológia

A kurzus általános célja az, hogy az azon résztvevő szociális szakemberek a személyiségelméletekkel, az én-kép és önértékelés kérdéskörével, az önértékelés fejlesztési lehetőségeivel, ill. az asszertivitással kapcsolatban elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek.

3. Munkajog

A kurzus általános célja az, hogy az azon résztvevő szociális szakemberek a mindennapokban tapasztalt munkajogi kérdéseket illetően elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek.

Az elméleti ismeretek alapját a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény fontosabb rendelkezései alkotják, míg a gyakorlati ismereteket bírósági jogesetek önálló és csoportos feldolgozása adja.

4. Régiófejlesztés, projektírás

A nonprofit szervezetek a szociális szférában pótolhatatlan szerepet töltenek be, különösen azokban a régiókban, ahol az önkormányzati költségvetések korlátozottak és csak partnerségek segítségével képesek a települések ellátni kötelességeiket a szociális területen.

A „HUSK” Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó „REGSZOM” Regionális Szociális Mappa című projekt keretében oktatási és bilingvis tréninget tartunk szociális szakemberek számára. Bővebb információ elérhető itt: Felhívás a tréningre1

A Regionális Szociális Mappa keretében tartott tréning órarendje letölthető innen: Órarend szociális szakembereknek

 

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik