Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények - ELREJT

  • Gyermekvédelmi és családsegítő intézmények - ELREJT

  • Hajléktalan személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Idős személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szenvedélybetegeket, drogfüggőket és büntetett előéletűeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szervezetek - ELREJT

Tréning hátrányos helyzetűeknek

A HUSK/1101/1.6.1/0131. számú “Regionális Szociális Mappa” című projekt keretében oktatási tréning került megtartásra az érdeklődők számára.

A tréning időpontjai:

- 2013. június 3-4.

- 2013. június 7-8.

- 2013. június 13-14.

- 2013. június 21-22.

- 2013. június 28-29.

 

A tréning az alábbi témakörökből épült fel:

1. Társadalmi problémák és kezelésük

A kurzus általános célja az, hogy betekintést nyújtson az alapvető társadalmi folyamatokba, a legégetőbb társadalmi problémákba, azok lehetséges kezelésébe, megoldásába.

A kurzust igyekeztünk gyakorlatorientálttá tenni azáltal, hogy a téma elméleti kérdéseinek megtárgyalását követően a hallgatók számára „kézzel foghatóvá” tesszük a probléma megoldására irányuló kormányzati és egyéb intézkedéseket. A gyakorlatok során a hallgatók eszközöket kapnak arra, hogy mindennapi problémáikat hatékonyabban tudják felismerni, kezelni, megoldani.

2. Régiófejlesztés, projektírás

A kurzus általános célja, hogy a résztvevő munkanélkülieket alternatív formában újra bekapcsolja a munka világába. Első lépésként így támogatni őket az aktív álláskeresésben, az elhelyezkedéshez szükséges kapcsolatok építésében. Mivel a nonprofit szervezetek elhanyagolt, de igen jelentős foglalkoztató réteg, ezért a képzés elsősorban ebbe az irányba kívánja irányítani a munkanélkülieket, illetve az itt megszerzett ismeretekkel már az önkormányzatok irányába is tehetnek lépéseket az álláskeresés során.

 

3. Pszichológia

A kurzus általános célja az, hogy a résztvevő hallgatók megismerkedjenek a személyiségelméletekkel, az én-kép és önértékelés kérdéskörével, az önértékelés fejlesztési lehetőségeivel, illetve az asszertivitással kapcsolatban elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek.

A kurzus egy tréning-blokkal zárul, melynek célja a korábban elsajátított elméleti ismeretek begyakorlása, az önérvényesítő kommunikáció kérdéskörére fókuszálva. A kurzus egészére jellemző, hogy az elméleti részek órai gyakorlatokkal, önálló és csoportos munkával egészülnek ki.

4. Munkajog

A kurzus általános célja az, hogy az azon résztvevők a mindennapokban tapasztalt munkajogi kérdéseket illetően elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek.

Az elméleti ismeretek alapját a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény fontosabb rendelkezései alkotják, míg a gyakorlati ismereteket bírósági jogesetek önálló és csoportos feldolgozása adja.

 

A „HUSK” Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó „REGSZOM” Regionális Szociális Mappa című projekt keretében oktatási és bilingvis tréninget tartunk az érdeklődők számára. Bővebb információ elérhető itt.  Felhívás a tréningre

A Regionális Szociális Mappa keretében megtartott tréning órarendje letölthető innen: Órarend hátrányos helyzetűek számára

 

A tréninggel kapcsolatos fényképek

SAM_0010 SAM_0011 SAM_0012

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik