Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Fogyatékkal élő személyek ellátását biztosító intézmények - ELREJT

  • Gyermekvédelmi és családsegítő intézmények - ELREJT

  • Hajléktalan személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Idős személyeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szenvedélybetegeket, drogfüggőket és büntetett előéletűeket ellátó intézmények - ELREJT

  • Szervezetek - ELREJT

Munkahelyek

A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 268 évre nyúlik vissza. A Miskolci Egyetemen – karonként változóan – többféle szintű képzés folyik. (Ba, Ma, PhD.) Az Egyetemnek 9 kara van, köztük a Bölcsészettudományi Kar. A projekt megvalósításában közvetlenül érintett Szociológiai Intézet célkitűzése olyan szakemberek képzése, akik elsajátították a hazai és európai társadalmakkal kapcsolatos tudásanyagot, illetve képesek a szociológiai ismeretek oktatására és önálló elméleti és empírikus kutatásra. 2009 szeptemberében alakult három Intézet összefogásával, a Bölcsészettudományi Karon belül a ROMAKUTATÓ KÖZPONT. A Központ fogja össze a három intézet romákkal kapcsolatos kutatásait, publikációit, dokumentumait.

A Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, Kassa. Az Intézet hivatalosan 1975. január elsejétől kezdte meg tevékenységét. Az Intézet A kezdetektől interdiszciplináris részlegként fejlődött. 1986-tól elsődleges kutatási célként a magyar és ukrán kisebbség helyzetének 1948 utáni alakulását tűzte ki. Egyben megkezdte a roma kérdés tudományos vizsgálatát is. Az 1990-es évek közepétől az intézet tudományos – kutatói munkahelyként működik, interdiszciplináris kutatásokra, etnikai kapcsolatok vizsgálatára fókuszál, főleg a kisebbségi problematikára  és szociálpszichológiai kérdésekre összpontosít. Az intézet ezen kutatásaihoz kapcsolódik a jelenlegi kutatási spektrum, amely a társadalom aktuális problémáit érinti, mint a munkanélküliség, az etnikai identitás kérdése és a roma etnikum helyzete. 1989 után az Intézetnek lehetősége nyílt bekapcsolódni nemzetközi kutatási projektumokba. Az intézet munkatársai több nemzetközi kutatási projektum megoldásában vettek részt, melyek francia, holland, szlovén, lengyel és angol intézetekben zajlottak. Ez a folyamat tovább bővül, napjainkban az Intézet munkatársai egy széleskörű nemzetközi projektumon, az Európai Szociális Szondán dolgoznak.

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik